CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 116 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004528.000.00.00.H14 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
2 1.004551.000.00.00.H14 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
3 1.004594.000.00.00.H14 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
4 1.002445.000.00.00.H14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
5 1.001704.000.00.00.H14 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
6 1.001833.000.00.00.H14 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
7 1.003784.000.00.00.H14 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
8 1.005441.000.00.00.H14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
9 2.001631.000.00.00.H14 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
10 1.004650.000.00.00.H14 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
11 1.004503.000.00.00.H14 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
12 2.001628.000.00.00.H14 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
13 1.002396.000.00.00.H14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
14 1.001420.000.00.00.H14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
15 1.001671.000.00.00.H14 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)