Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Khuyết tật được chia ra làm mấy loại? Theo điều 3Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
Mức độ khuyết tật
1. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
2. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức ... Xem thêm
10/11/2022
2 Thế nào là hộ kinh doanh? Căn cứ điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng kýkinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh d... Xem thêm
05/01/2022
3 Thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh gồm những gì? Thành phần hồ sơ: bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập
- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)
09/09/2022
4 Hồ sơ Đăng ký thành lập hợp tác xã gôm những gì? Theo khỏan 2 Điều 23 Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012
Hồ sơ đăng ký hợp tác xã gồm:
a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
b) Điều lệ;
c) Phương án sản xuất, kinh doanh;
d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.
15/04/2022
5 Cơ quan nào có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực? Theo điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:
a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;
... Xem thêm
05/10/2021
6 Những trường hợp nào vản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao? Theo điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Vi... Xem thêm
09/12/2021
7 Hồ sơ đăng ký đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài gồm những gì? Thành phần hồ sơ:
Giấy tờ phải xuất trình:
1. Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;
2. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh.
3. Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn.
4. Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú t... Xem thêm
25/05/2022
8 Có mấy mức dịch vụ công trực tuyến? Các mức dịch vụ công trực tuyến đó là gì? 1. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ.
2. Các mức độ dịch vụ công trực tuyến:
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.Xem thêm
11/12/2019
9 Cần thủ tục gì để báo mất giấy phép lái xe Bạn photo Chứng minh nhân dân (hồ sơ gốc nếu có)
- Điền thông tin vào mẫu đơn có sẵn
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp, còn thời hạn trong vòng 06 tháng (đối với GPLX ô tô).
- Được chụp ảnh trực tiếp.
Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ nếu không phát hiện GPLX đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch thì được cấp lại GPLX.
12/11/2020
10 Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử? Theo Điều 41 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015
Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử.
2. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.
3. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai t... Xem thêm
12/04/2023
11 Trình tự thực hiện đối với việc hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công? Để ra quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công cần thực hiện những bước sau:
Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định việc đấu giá không thành, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền đã ra quyết định bán tài sản ra quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc... Xem thêm
01/02/2023
12 Xin hỏi về việc xử lý sự cố trong quá trình sử dụng Dịch vụ công trực tuyến? 1. Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS, đơn vị liên hệ với Cơ quan Tài chính nơi cấp mã để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.
2. Trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, đơn vị thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS qua phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan Tài chính hoặc nộp qua đường bưu chính.
25/03/2022
13 Thế nào là bản sao giấy tờ? Theo khoản 6 điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
“Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gố
09/11/2020
14 Thế nào là giấy tờ bản chính? Theo khoản 5 điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
. “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
09/05/2020
15 Giấy tờ, văn bản đủ cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính Theo điều 18 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
Giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính
1. Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
2. Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
09/12/2021
16 Trường hợp nào không được chứng thực chữ ký? Theo Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.
Trường hợp không được chứng thực chữ ký
1. Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
2. Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.
3. Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định này.
4. Giấy tờ, văn b... Xem thêm
09/11/2021
17 Dịch vụ công trực tuyến là gì? Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 09/01/2021
18 Thời gian để cấp mới, đổi phù hiệu là bao nhiêu lâu? Thời gian Sở giao thông vận tải cấp phù hiệu kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định là:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính.
Hoặc 5,5 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính
Nếu Sở giao thông vận tải không cấp phù hiệu cho bạn họ sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
09/07/2022
19 Những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4? Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Dịch vụ công... Xem thêm
30/06/2020
20 Các bước thực hiện đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Đăng ký tham gia Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản thực hiện đăng ký tư cách bên mua, thuê trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công và gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công (Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được gửi văn bản đề nghị điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số).
Bước 2: Tro... Xem thêm
08/04/2021