Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2177/QĐ-UBND 29/12/2019 Quyết định Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng Xem thêm >>
2 2203/QĐ-UBND 04/12/2019 Quyết định Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài ngu Xem thêm >>
3 2166/QĐ-UBND 29/11/2019 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉn Xem thêm >>
4 2093/QĐ-UBND. 20/11/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn h Xem thêm >>
5 2138/UBND-VP 14/11/2019 Nghị quyết cắt giảm thời gian thực hiện TTHC Đăng ký biến động về chuyển quyền sử dụng đất
6 2016/QĐ-UBND 12/11/2019 Quyết định Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn lao động, Xem thêm >>
7 1574./QĐ-UBND 11/11/2019 Quyết định Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài Xem thêm >>
8 1959/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh v Xem thêm >>
9 1961/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
10 1610/QĐ-UBND 26/10/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội v Xem thêm >>
11 1730/QĐ-UBND 17/10/2019 Nghị định Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư ph Xem thêm >>
12 1668/QĐ-UBND 08/10/2019 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước củ Xem thêm >>
13 1660/QĐ-UBND 07/10/2019 Nghị quyết Quyết định Về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm s Xem thêm >>
14 1476/QĐ-UBND 04/10/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ca Xem thêm >>
15 1549/QĐ-UBND 17/09/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Xem thêm >>
16 3229 09/09/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng. Xem thêm >>
17 1480/QĐ-UBND 06/09/2019 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, không tiếp nhận; danh mục thụ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận Xem thêm >>
18 1163/QĐ-UBND 31/08/2019 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu Xem thêm >>
19 1421/QĐ-UBND 29/08/2019 Quyết định Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nôn Xem thêm >>
20 1260/QĐ-UBND 16/08/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền Xem thêm >>