Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: 026.3852422
 • Email: sonoivu@caobang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 34 phố Đàm Quang Trung TP Cao Bằng
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 026.3852272
 • Fax: 0263.853208
 • Địa chỉ cơ quan: 31 Phố Hiến Giang - TP Cao Bằng
Logo Sở Công thương
Sở Công thương
 • Điện thoại: 02063852404
 • Địa chỉ cơ quan: 066 Đường Hoàng Đình Giong - TP Cao Bằng
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: 02063852443
 • Fax: 02063859106
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Bế Văn Đàn - Hợp Giang - TP Cao Bằng
 • Website: http://sotuphap.caobang.gov.vn
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: 02063.852192
 • Địa chỉ cơ quan: 023 Phố Bế Văn Đàn - P.Hợp Giang - TP Cao Bằng
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: 02063852421
 • Địa chỉ cơ quan: Phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng
 • Website: http://khcncaobang.gov.vn/
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: 02063856000
 • Địa chỉ cơ quan: 035 Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng
Logo UBND Thành Phố Cao Bằng
UBND Thành Phố Cao Bằng
 • Điện thoại: 02063881998
Logo UBND Huyện Trùng Khánh
UBND Huyện Trùng Khánh
 • Điện thoại: 0263.826202
 • Địa chỉ cơ quan: Tổ 6, Thị Trấn Trùng Khánh - Cao Bằng
Logo UBND Huyện Bảo Lạc
UBND Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 0263.870212
 • Fax: 0263.870358
 • Địa chỉ cơ quan: Tổ dân phố 2 - Thị Trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng