CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 108 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003133.000.00.00.H14 Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã Công An
2 1.004492.000.00.00.H14 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
3 1.001699.000.00.00.H14 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lao động thương binh & xã hội
4 1.000775.000.00.00.H14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
5 2.001909.000.00.00.H14 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Thanh tra
6 1.003554.000.00.00.H14 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Tài nguyên và môi trường
7 1.001120.000.00.00.H14 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa - Thể thao - Du lịch
8 1.000253.000.00.00.H14 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) Công An
9 1.004485.000.00.00.H14 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
10 1.001653.000.00.00.H14 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lao động thương binh & xã hội
11 2.000346.000.00.00.H14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Nội vụ
12 2.001801.000.00.00.H14 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Thanh tra
13 2.002213.000.00.00.H14 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Tài nguyên và môi trường
14 1.004222.000.00.00.H14 Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Công An
15 2.001810.000.00.00.H14 giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục & Đào tạo