CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1736 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.001612.000.00.00.H14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch - đầu tư
77 2.000286.000.00.00.H14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
78 1.003456.000.00.00.H14 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
79 2.000414.000.00.00.H14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
80 1.005434.000.00.00.H14 Mua quyển hóa đơn Tài chính
81 2.001879.000.00.00.H14 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra
82 2.001885.000.00.00.H14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và Truyền thông
83 1.003572.000.00.00.H14 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Tài nguyên và môi trường
84 2.000424.000.00.00.H14 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Tư pháp
85 1.003243.000.00.00.H14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa - Thể thao - Du lịch
86 1.002662.000.00.00.H14 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Xây dựng
87 1.003133.000.00.00.H14 Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã Công An
88 1.004492.000.00.00.H14 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
89 1.008362.000.00.00.H14 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
90 1.001699.000.00.00.H14 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lao động thương binh & xã hội