Tìm thấy 354 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã
Mức độ 2
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)
Mức độ 2
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã)
Mức độ 2
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn
Mức độ 2
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Mức độ 2
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Loading...