Tìm thấy 111 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
Một phần (Trực tiếp)
Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
Một phần (Trực tiếp)
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng
Một phần (Trực tuyến)
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Một phần (Trực tuyến)
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc
Một phần (Trực tuyến)
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Toàn trình
Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Loading...