Tìm thấy 105 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Mức độ 2
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng
Mức độ 3
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Mức độ 3
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc
Mức độ 3
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Mức độ 3
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Mức độ 4
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 3
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Loading...